Welkom!

Studenten van de Nederlandse Kleurenschool kunnen hier het lesmateriaal bestellen voor de kleuropleidingen tegen gereduceerd studenttarief hiervoor kunt u de coupon code gebruiken die u naar aanleiding van uw aanmelding ontvangen hebt.

Kleuradvies

Elementaire kleurenleer voor het maken van eenvoudige kleuradviezen

Auteurs: Jan de Boon, Mark Kotterink

 

 

Kleur is een elementair natuurverschijnsel. Lang voordat er sprake was van een maatschappelijke cultuur zoals wij die vandaag de dag kennen, was de natuur vervuld van kleur en had ze betekenis voor het overleven van de mens. Tegenwoordig is kleur een belangrijk onderdeel van onze maatschappij. Het is overal aanwezig en speelt een grote rol bij de communicatie. Kleur waarschuwt ons in het verkeer, geeft aan wat de kwaliteit van voedsel is, laat via de huidskleur zien of iemand ziek is, ze maakt ons alert op bepaalde gebeurtenissen, ze geeft stemming en betekenis aan architectuur, ze maakt het mogelijk dat mensen met hun kleding een bepaalde identiteit uitstralen, ze bepaalt in sommige situaties hoe we (moeten) handelen, etcetera. Kortom: kleur kleurt het bestaan van de mens.

Om goed kleuradvies te geven is het noodzakelijk kennis van kleur te hebben. Kennis van kleur zorgt ervoor dat je je keuzes (goed) kan beargumenteren. Met dit boek dit wordt de elementaire kennis aangereikt om eenvoudige kleuradviezen te maken en te beargumenteren.

Dit boek is gebaseerd op de exameneisen van de beroepsorganisatie van Kleurdeskundigen (stichting BNK) voor het keuze deel kleuradvies K0218. Opleidingsinstellingen kunnen met deze methode opleiden voor het branchediploma van de Stichting BNK. Hiervoor kunnen zij gebruikmaken van de Proeve van bekwaamheid Kleuradvies. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat@stichting-bnk.nl.

ISBN: 978-90-826584-0-8

NUR: 656

Trefw: kleurenleer, kleuradvies, keuzedeel kleuradvies, interieur, exterieur, schilderen

Bestel hier 

Ook te verkrijgen als als hardcover en Epub versie en voor scholen als ELO-licentie.

 

Voor docenten is er een docentenhandleiding verkrijgbaar.

VERDER NAAR DE WINKEL